Flautistu dienas Ventspilī 

2014. gada 22. oktobrī