Reģistrēšanās un iestāšanās asociācijā

Ja vēlaties kļūt par Latvijas Flautistu asociācijas biedru, tad Jums ir jāveic divi soļi:

  1. jāuzraksta iesniegums [1];
  2. jāiemaksā biedra nauda 24€ apmērā, kas ir maksa par gadu (2€ mēnesī).

Mūsu rekvizīti SEB bankā:

 Saņēmēja konts: LV19UNLA0050022419828                                                                                                                                                                  Saņēmēja nosaukums: Latvijas Flautistu asociācija                                                                                                                                                    Saņēmēja reģ. nr. : 40008226781


[1] Iesniegums jānosūta Latvijas Flautistu asociācijai uz adresi Kalnciema iela 113-3, Rīga, LV-1046;    vai ieskanētā veidā uz flautistuasociacija@gmail.com